Oxyporus latemarginatus
Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont) Donk Persoonia (3): 342 (1966)
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefunden: am 26.11.2008 bei Büderich, MTB 4706/3 an Pappelast am Boden
Sporen: 5,3 - 6,8 x 3 - 3,3µm